Czym zajmują się hydraulicy?

Hydraulikiem nazywa się osobę, która – jak sama nazwa na to wskazuje – zajmuje się świadczeniem usług hydraulicznych. Konkretnie związane są one z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Ponadto hydraulik usuwa także awarie, które pojawiły się w obrębie tych instalacji.

Instalacja wodociągowa – czyli co?

Instalacja wodociągowa, zwana też instalacją wodną to nic innego jak układ połączonych ze sobą przewodów, armatur i urządzeń, których celem jest zaopatrywanie danego budynku w bieżącą (ciepłą i zimną) wodę. Instalacje wodociągowe spełniać muszą szereg określonych odgórnie wymogów, aby woda, którą transportują była odpowiednia do spożycia przez ludzi. Wodociągi podzielić można na instalacje zewnętrzne (czyli znajdujące się poza obrębem budynku), instalacje wewnętrzne (w jego obrębie) oraz sieci wodociągowe (czyli układy przewodów wodnych znajdujących się poza budynkami odbiorców, które zaopatrują w wodę ludzi lub zakłady produkcyjne).

Dom – Instalacje kanalizacyjne

Kolejny typ instalacji, którego montażem oraz serwisem zajmuje się hydraulik to instalacje kanalizacyjne. Kanalizacja to nic innego jak specjalistyczny rodzaj instalacji, w składzie których znajdują się wszystkie elementy służące do zbierania, transportowania i odprowadzania za pomocą kanałów ściekowych właśnie ścieków (zarówno deszczowych, jak i bytowo-gospodarczych). Elementy wchodzące w skład instalacji kanalizacyjnych, w obrębie których występować mogą awarie to: instalacje kanalizacyjne znajdujące się w poszczególnych budynkach; przykanaliki, łączące instalacje kanalizacyjne z sieciami; sieci kanalizacyjne (a konkretnie system rur, koryt, kolektorów, studzienek rewizyjnych itp.); oczyszczalnie ścieków (służące do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych (lub innych zanieczyszczeń) powstających w trakcie procesu oczyszczania ścieków); wyloty kanalizacyjne. Podobnie jak w przypadku wodociągów wyróżnić możemy kanalizacje zewnętrzną (na zewnątrz danego budynku) i wewnętrzną (umiejscowioną w jego obrębie).

Centralne ogrzewanie

Kolejnym elementem pracy hydraulika są instalacje związane z centralnym ogrzewanie. Mają one na celu dostarczanie ciepła do elementów grzejnych (czyli grzejników, albo mówiąc potocznie kaloryferów) znajdujących się w docelowych pomieszczeniach, głównie mieszkalnych, lecz także użytkowych. Nośnikiem ciepła jest w centralnym ogrzewaniu woda, rzadziej inna ciecz.