Formalizacja wymiany grzejnika

Czasem przychodzi taki moment, gdy nasze mieszkanie wymaga remontu. Podczas jego trwania wykonujemy różne zabiegi – malujemy ściany, wymieniamy podłogi. Czasem remonty są bardziej skomplikowane i nierzadko wymienia się także okna, czy grzejniki. Z tego tekstu dowiesz się, co zrobić, aby pełnoprawnie pozbyć się grzejnika.

Wymiana, bądź usunięcie kaloryfera wymaga od nas sporządzenia specjalnego wniosku. Wniosek ten powinien zostać złożony do zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pod którą podchodzi nasze mieszkanie. Nie ważne, czy jest to mieszkanie własnościowe lub nie – wniosek należy złożyć. Jeśli takiego wniosku nie sporządzimy to grozi nam odpowiedzialność prawna oraz finansowa. Poza tym usunięcie grzejnika w naszym mieszkaniu niekoniecznie jest związane tylko z nami. Podczas wymiany może dojść do różnych komplikacji technicznych i w rezultacie przykładowo rachunki za ogrzewanie naszych sąsiadów mogą się znacznie powiększyć.

Wniosek o likwidację grzejnika w kuchni powinien zawierać następujące elementy:
– dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
– dane odbiorcy wniosku (najczęściej zarząd spółdzielni mieszkaniowej),
– data oraz miejsce sporządzenia wniosku,
– w treści: prośba o likwidację grzejnika centralnego w kuchni w lokalu znajdującym się w…(adres mieszkania),
– w treści: poświadczenie o posiadaniu prawa do danego mieszkania,
– w treści: zobowiązanie się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z likwidacją,
– w treści: informacja o zapoznaniu oraz zastosowaniu się do wiadomościami dotyczącymi likwidacji od spółdzielni,
– w treści: informacja o informowaniu spółdzielni o przebiegu likwidacji,
– czytelny podpis wnioskodawcy.